Moskovský strážny pes - z Horského Ranča

Jéke Kincse Dublőr (nar. 22.12.2010)

FOTO

moskovský strážny pes moskovský strážny pes moskovský strážny pes
moskovský strážny pes moskovský strážny pes moskovský strážny pes
moskovský strážny pes moskovský strážny pes moskovský strážny pes
moskovský strážny pes moskovský strážny pes moskovský strážny pes
moskovský strážny pes

moskovský strážny pes

moskovský strážny pes

moskovský strážny pes

moskovský strážny pes